Funkcje zawodowe pielęgniarek cz.2

Zawód pielęgniarki - zgodnie z zapisem art. 4 ustawy o zawodzie pielęgniarki:

1.  Udzielanie przez osobę, posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia;
2.  Nauczanie zawodu pielęgniarki;
3.  Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa;
4.  Kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.

Rola zawodowa pielęgniarki:

1. Rola społeczna związana z wykonywaniem zawodu;
2.  Treścią roli są czynności zawodowe (funkcje), które wykonujemy oraz system zachowań w czasie ich wykonywania;
3.  Istotą roli są także normy oraz oczekiwane wzory zachowań i postaw prezentowane przez osoby wykonujące zawód
4.  Określając rolę zawodową formujemy, przypisywane członkom danej grupy zawodowej, zestawy:
 • uprawnień (członek grupy może oczekiwać od pozostałych
 • ustalonych sposobów postępowania)
 • obowiązków  (zespół zachowań wobec członka grupy)

Podział funkcji zawodowych pielęgniarek:

1.  Ze względu na kierunek działań pielęgniarki:
 • podmiot opieki (bezpośrednie),
 • rozwój własnego zawodu (pośrednie).
2.  Ze względu na charakter współpracy i innymi dawcami opieki:
 • niezależne,
 • współzależne,
 • zależne.

REHABILITACJA – FUNKCJA REHABILITACYJNA:

 • Przywracanie tego, co utracone;
 • Oddziaływanie lecznicze, społeczne, pedagogiczne, zawodowe zmierzające do przywrócenia sprawności i umożliwienia samodzielnego funkcjonowania.

KSZTAŁCENIE – FUNKCJA KSZTAŁCENIA:

 • Proces i składające się na niego czynności mające na celu intelektualny i moralny rozwój człowieka, jego zdolności, uzdolnień, zainteresowań, przekonań i postaw, jak również pożądanych kwalifikacji zawodowych.

ZARZĄDZANIE – FUNKCJA ZARZĄDZANIA:

 • Działania polegające na spowodowaniu funkcjonowania rzeczy, organizacji lub osób zgodnie z wytyczonym przez zarządzającego celem. Istotą jest formułowanie celu działania, pozyskiwanie i rozmieszczenie zasobów, planowanie, kontrolowanie realizacji celów.

Rodzaje profilaktyki:

1. Pierwotna
Cel: obniżenie częstości zachorowań (zmniejszenie ryzyka powstawania choroby).
2. Nieswoista
Cel: Zastosowanie skutecznych metod w likwidacji lub znacznym ograniczeniu szerzenia się chorób.
3. Pośrednia
Cel: Zmniejszenie rozprzestrzeniania się chorób, skracanie długości ich trwania.
4. Swoista
Cel: Zastosowanie szczepionek, surowic, urządzeń chroniących organizm przed niekorzystnym wpływem środowiska.

Funkcja rehabilitacyjna:

1. Zadania i czynności do których przygotowuje szkoła pielęgniarska np. :
 •  prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia
 • usprawnienia ruchowe, w tym siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi
2.  Zadania i czynności do wykonywania których należy mieć specjalne uprawnienia (kurs specjalistyczny) np.:
 • prowadzenie instruktażu w zakresie treningu pęcherza moczowe-go u chorych z problemami nietrzymania moczu
 • prowadzenie instruktażu w zakresie hartowania i kształtowania kikuta amputowanej kończyny
 • rehabilitacja podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi
 • aktywizowanie podopiecznych z wykorzystaniem terapii zajęciowej
Podczas wykonywania zadań, zabiegów i czynności  pielęgniarka posiadająca prawo wykonywania zawodu  musi być samodzielna również wtedy, gdy wykonuje zadania na zlecenie innych profesjonalistów.
Samodzielność związana jest z indywidualną odpowiedzialnością pracownika za decyzję o wykonaniu zadania i za wynik podjętego działania.
Sprawując poszczególne funkcje  pielęgniarka powinna pamiętać o pozostałych  funkcjach zawodowych.
Wszystkie funkcje zawodowe są ze sobą bardzo ściśle powiązane.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.