Gen

>> STRONA GŁÓWNA

Gen:
  • odcinek DNA
  • podstawowa jednostka dziedziczności
  • zawiera informację o kolejności aminokwasów w cząsteczce białka
  • zawiera informacje potrzebne do wytworzenia jednej cząsteczki RNA
Źródła:
1.  Fuerst J.: Biologia. Vademecum liceum, technikum. Wydawnictwo GREG, Kraków 2008.
2.  Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.