Genetyka kliniczna

Zasady działania banku komórek macierzystych. Wykorzystanie krwi pępowinowej w leczeniu schorzeń układu krwiotwórczego.