Geriatria (21)

Zaburzenia psychiczne u osób starszych
Organizacja opieki na osobami starszymi w Europie
Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce: POZ, opieka stacjonarna, pielęgniarstwo środowiskowe – część 1
Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce: opieka długoterminowa, hospitalizacja domowa, pomoc społeczna, oddziały dla przewlekle chorych – część 2
Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce: ZOL, ZPO, Hospicjum – część 3
Organizacja opieki nad osobami starszymi w Polsce: DPS, DDPS, usługi opiekuńcze – część 4
Postawy ludzi starych wobec otoczenia.
10 głównych problemów w farmakoterapii u ludzi starszych.
Podsumowanie problemów fizjologicznych u seniorów.
Psychologia starości czyli zmiany zachodzące pod wpływem czasu w życiu emocjonalnym i duchowym człowieka.
Czy już się starzeję? Jakie zmiany w organizmie zachodzą w okresie starzenia się komórek?
Różne teorie starzenia się ludzi
Podstawowe pojęcia w zakresie geriatrii i gerontologii
Jak postrzegana jest starość w różnych religiach?
Zalecenia dla osób, u których stwierdzono osteoporozę. Profilaktyka upadków.
Rozwój kości w poszczególnych etapach życia w kontekście Osteoporozy
Dieta w Osteoporozie
Osteoporoza – złodziej kości. Charakterystyka choroby.
Badanie przedmiotowe osoby w podeszłym wieku
Badanie podmiotowe osoby w podeszłym wieku
Ogólne ćwiczenia stymulujące dla osób w podeszłym wieku