Glikoliza

Glikoliza – proces wstępnego utleniania glukozy do kwasu pirogronowego. Zachodzi w cytoplazmie bez udziału tlenu.