Glikozydowe wiązanie

Glikozydowe wiązanie – wiązanie chemiczne tworzone przez grupę hydroksylową znajdującą się przy atomie węgla pierścieniowej formy cukru prostego.