Czy już się starzeję? Jakie zmiany w organizmie zachodzą w okresie starzenia się komórek?

W mikrocząsteczkach naszych komórek w wyniku starzenia dochodzi do ogromnej liczby zmian, we wszystkich komórkach, narządach i tkankach starzejących się osobników występują zmiany biochemiczne i degeneracyjne zmiany fizjologiczne, które mają charakter postępowy. Organizm staje się bardziej podatny na choroby, które przezwyciężyłyby we wcześniejszych okresach życia.

Główne zmiany w okresie starzenia się

 • Histereza plazmy komórek skupianie się koloidów białkowych w większe konglomeraty przy postępującym odwodnieniu i innych zmianach niekorzystnych dla pracy komórki.
 • Zmniejszenie ilości wody w organizmie. Proces ten zachodzi zresztą najszybciej w życiu płodowym (95% wody, spadek do 55-60%).
 • Nagromadzenie się w tkankach różnych złogów, czyli substancji, które na skutek obniżenia przemiany materii staja się częściowo bezużyteczne i zalegają. Są to cholesterol, wapń i brązowy starczy barwnik – lipofuscyna.
 • Postępujące zmniejszenie zdolności komórek do podziału czyli osłabienie regeneracji. Z wiekiem coraz więcej komórek obumiera, coraz mniej powstaje nowych. Prowadzi to do postępującego zmniejszenia ilości komórek czynnych w narządach, a więc do ubytku objętości i wagi narządów, co nazywamy uwiądem starczym.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE STARZENIA

 • utrata siły i wytrzymałości fizycznej,
 • dalekowzroczność,
 • pogorszenie pamięci krótkotrwałej,
 • nadmierne owłosienie przewodów nosowych i słuchowych,
 • upośledzenie słuchu,
 • łysienie,
 • spadek masy kośćca,
 • zmniejszenie wysokości ciała,
 • menopauza i andropauzę.

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym

 • Z wiekiem obserwuje się obniżenie wzrostu (w cm) u kobiet i mężczyzn.
 • Jest to związane z osłabieniem przyczepów pewnych grup mięśni oraz ze zmianami zwyrodnieniowymi w kręgosłupie.
 • Ponad 10% kobiet powyżej 50 r.ż. choruje na osteoporozę, która zmienia strukturę kości, powoduje garbienie się oraz obniżenie wzrostu.
 • Pomiędzy 55 a 75 r.ż. ulega obniżeniu masa ciała, w tym okresie dochodzi do ubytków w tkance łącznej, kostnej oraz w masie mięśniowej, dochodzi też do zmniejszenia całkowitej objętości wody w organizmie.

Starzenie się skóry

Jest wynikiem działania czasu, czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
 • Pierwszy objaw to suchość spowodowana utratą zdolności do wiązania i zatrzymywania wody w naskórku, czego następstwem jest utrata elastyczności skóry.
 • Pojawiają się drobne zmarszczki mimiczne wokół kącików oczu i ust, naskórek staje się coraz cieńszy i szorstki a w wyniku niejednolitego wydzielania melaniny pojawiają się liczne brązowe plamy w miejscach odkrytych.
 • Na skutek gorszego krążenia naczynia włosowate stają się bardziej kruche, w warstwie podskórnej następuje utrata tkanki tłuszczowej i te wszystkie zmiany powodują, że skóra staje się obwisła i pomarszczona.

ZMIANY W NARZĄDACH ZMYSŁU

 • Z wiekiem dochodzi do pogorszenia funkcjonowania wielu zmysłów, jest to związane z degeneracją komórek zmysłowych, jak i ze zmianami do jakich dochodzi z biegiem czasu w starzejącym się mózgu.

Narząd wzroku

 • Narząd wzroku – z biegiem lat soczewka staje się grubsza i cięższa, powoduje to upośledzenie widzenia bliskich przedmiotów.
 • Pierwszymi objawami zmian mogą być np. kłopoty z czytaniem drukowanych liter.
 • Prawie u ¾ osób pomiędzy 65 a 70 r.ż. występuje dalekowzroczność a u połowy osób powyżej 60 r.ż. rozwija się katarakta.

Zaburzenia słuchu

 • Zaobserwowano u 1/3 ludzi powyżej 65 r.ż.
 • Początek tego procesu i tempo jego narastania wykazują indywidualne różnice.
 • W przypadku wystąpienia niedosłuchu jest konieczne badanie lekarskie, ponieważ często u ludzi starszych może być spowodowane zablokowaniem kanału słuchowego przez woskowinę.

Zapach i smak

 • Wraz z wiekiem maleje zdolność rozpoznawania zapachów.
 • Wiele schorzeń może powodować pogorszenie zmysłu powonienia.
 • Również z wiekiem obserwuje się pogorszenie rozpoznawania czterech podstawowych smaków: słonego, kwaśnego, gorzkiego i słodkiego.

Układ sercowo-naczyniowy

 • Zmiany tu zachodzące dotyczą wewnętrznej błony tętnic większych i mniejszych oraz naczyń włosowatych.
 • Ulegają one pogrubieniu – dochodzi do ich zwężenia, w następstwie czego zmniejsza się światło tętnic i stają się one sztywniejsze.
 • Zmiany te mogą prowadzić do częściowego zaniku włośniczek w całym ustroju.
 • Gorsze ukrwienie jest przyczyną zmian w obszarach najbardziej oddalonych od serca, zwłaszcza w podudziach i stopach. Zachodzi tu do licznych przebarwień, zaników, owrzodzeń.
 • Ręce i nogi osób starszych na skutek gorszego krążenia ulegają częściej ziębnięciu. Zmiany te nie tworzą zagrożenia dla życia, ale u osób z predyspozycjami genetycznymi oraz pod wpływem czynników środowiskowych np. palenie tytoniu, niewłaściwa dieta, może dojść do powstawania miażdżycy, która prowadzi do szeregu miażdżycopochodnych chorób ( zawał mięśnia sercowego, dusznica bolesna, udar mózgu).
 • W miarę upływu lat obserwujemy zmiany w żyłach, które ulegają zwiotczeniu i rozszerzeniu, co w następstwie prowadzi do występowania żylaków i hemoroidów.
 • Większa część zmian zachodzących w sercu jest związana ze stanem naczyń krwionośnych zaopatrujących ten narząd.
 • Występują wtórne choroby serca jak zawał serca czy zaburzenie rytmu wynikające ze starzenia się komórek w naczyniach.

Układ krążenia

 • Nadciśnienie tętnicze, uznawane za cechę wieku podeszłego, ponieważ jego częstość wzrasta z wiekiem i przekracza 70% u osób po 70 r.ż.
 • Dominującą postacią podwyższonego ciśnienia jest izolowane nadciśnienie skurczowe występujące u około 2/3 chorych w podeszłym wieku z nadciśnieniem tętniczym.
 • Zdecydowanie rzadsze jest nadciśnienie skurczowo-rozkurczowe a bardzo rzadkie izolowane nadciśnienie rozkurczowe.
 • Zachodzące z wiekiem zmiany wysokości ciśnienia tętniczego są przede wszystkim efektem znacznie zmniejszonej podatności dużych naczyń tętniczych, co prowadzi do zwiększenia szybkości fali tętna w aorcie i bezpośrednio decyduje o wzroście ciśnienia skurczowego.
 • Równocześnie wcześniejszy powrót fali odbitych z obwodu przyczynia się do dalszego wzrostu ciśnienia skurczowego.
 • Obniżenie ciśnienia rozkurczowego w okresie starości wynika ze zmniejszenia efektu powietrzni.
 • Uszkodzenie ściany naczyniowej w wyniku jej narażenia na znaczne wahania ciśnienia poprzez pulsacyjny charakter przepływu krwi prowadzi do dalszego usztywnienia ściany naczyniowej i powstania błędnego koła: wzrost ciśnienia-uszkodzenie naczyń-wzrost ciśnienia.
 • Wpływ na wzrost ciśnienia mają również zmiany czynnościowe, w postaci postępującej z wiekiem dysfunkcji śródbłonka i narastającej względnej przewagi wazokonstrykcyjnych receptorów α nad receptorami β, a także dysfunkcji baroreceptorów- poprzez pojawiającym się z wiekiem a nasilanym przez nadciśnienie tętnicze zmianom strukturalnym i czynnościowym ściany naczyniowej.
 • Następstwem upośledzonej funkcji baroreceptorów u starszych pacjentów jest częstsze występowanie hipotonii ortostatycznej i większa wrażliwość na leki o działaniu wazodilatacyjnym.

Układ krwiotwórczy

 • W procesie starzenia dochodzi do pewnych ilościowych i jakościowych zmian w komórkach macierzystych krwiotworzenia.
 • Zmiany jakościowe – wpływ na zdolność do samoodnawiania, różnicowania, na plastyczność a także zdolność do reagowania na sygnały z zewnątrz, w tym z mikrośrodowiska hematopoetycznego, utworzonego z komórek podścieliska krwiotwórczego i drobnych naczyń.
 • Układ ten podlega fizjologicznej inwolucji już po 30 r.ż. a po 60 r.ż. całkowita ilość komórek czynnego szpiku zmniejsza się o około 50%, a w późniejszej starości nawet o 70%, przy czym komórki wszystkich układów hematopoezy zastępuje tkanka łączna i tłuszczowa. Najbardziej uszkodzona jest erytropoeza –zmniejszenie liczby erytroblastów na korzyść prekursorów granulocytarnych.
 • Dlatego w warunkach tzw. stresu hematologicznego ujawnia się związany z wiekiem utajony defekt hematopoezy.

Niedokrwistość

Występuje ona u około 12% osób po 60 r.ż. a po 85 r.ż. odsetek ten podlega podwojeniu. W etiologii dominują tzw. przyczyny niehematologiczne, a w około 90% pozaszpikowe. Powstawaniu niedokrwistości w tym wieku sprzyjają:
 • defekty hematopoezy,
 • zwiększona aktywność procesów katabolicznych,
 • podwyższone stężenie cytokinprozapalnych,
 • zmiany strukturalne i czynnościowe błon erytrocytarnych,
 • zmiany w nerkach,
 • zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym
 • wielochorobowość z polipragmazją.
 • jest najczęściej objawem wtórnym choroby nowotworowej,
 • przewlekłych chorób nerek,
 • reumatoidalnego zapalenia stawów
 • chorób zapalnych jelit.
 
Niezależnie od przyczyny niedokrwistość jest istotnym czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności u osób starszych, ponieważ wiąże się z nią współwystępowanie:
 • chorób układu sercowo-naczyniowego,
 • zaburzeń funkcji poznawczych,
 • depresja,
 • upośledzenie funkcjonalne,
 • deficyt w zakresie samoopiece.
W podeszłym wieku bardzo często występuje niedokrwistość z niedoboru żelaza, jej przyczyną może być:
 • niedostateczna podaż żelaza w diecie;
 • zwiększona utrata poprzez krwawienie z przewodu pokarmowego czy z dróg rodnych i układu moczowego;
 • zaburzenia wchłaniania;
 • źle wykorzystane żelazo przez komórki układu krwiotwórczego ( charakterystyczne dla niedokrwistości w przebiegu chorób przewlekłych).

Układ odpornościowy

Narządem odpowiedzialnym za starzenie układu odpornościowego jest grasica, która po osiągnięciu dojrzałości płciowej zaczyna zanikać. Z wiekiem zmieniają się proporcje pomiędzy grupami limfocytów, których część pochodzi z grasicy. Budowa i funkcjonowanie układu odpornościowego z wiekiem:
 • staje się on wolniejszy i mniejszy,
 • dochodzi do spadku zdolności limfocytów B do produkcji przeciwciał,
 • nasila się produkcja przeciwciał skierowanych przeciwko własnym białkom i chorób spowodowanych autoimmunoagresją.
Przykładem takich schorzeń jest między innymi reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty i choroby degeneracyjne.

Układ wydzielania wewnętrznego

Stymulowanie zmian związanych ze starzeniem:
 • Stopniowe zmniejszenie poziomu hormonów tarczycy, hormonu wzrostu, testosteronu, insuliny, androgenów, aldosteronu, DEA, melatoniny również dochodzi do obniżenia liczby receptorów wrażliwych na działanie hormonów.
 • Układ hormonalny zaczyna słabiej i wolniej reagować na zmiany środowiska.
 • Obniżający się poziom hormonu wzrostu zapoczątkowuje szereg zmian prowadzących do starzenia.
 • Dochodzi również do zaburzenia wydzielania insuliny – organizm gorzej radzi sobie z utrzymaniem stałego poziomu glukozy we krwi.
 • Częściej także występują zaburzenia snu, zmienia się jego długość i czas trwania poszczególnych faz – obniżone wydzielanie melatoniny, hormonu produkowanego przez szyszynkę.

Układ oddechowy

 • Wzrost sztywności klatki piersiowej.
 • Zmiany morfologiczne oskrzeli.
 • Utrata masy i/lub osłabienie mięśni oddechowych.
 • Zmniejszenie powierzchni wymiany gazowej.
 • Upośledzenie reaktywności ośrodkowego układu nerwowego, nieprawidłowości odpowiedzi immunologicznej.
Wzrost sztywności klatki piersiowej, związany z tworzeniem się zwapnień w chrząstkach i stawach żeber, a także ze zwyrodnieniem kręgosłupa piersiowego ( charakterystyczny kształt klatki beczkowatej) powoduje między innymi obniżenie pojemności życiowej ( VC) i zmniejszenie podatności płuc.
Z upływem lat dochodzi do stopniowego poszerzania światła tchawicy i głównych oskrzeli o, około 10%, co skutkuje wzrostem oddechowej przestrzeni martwej.
 • Po przekroczeniu 40 r.ż. dochodzi do równoczesnego, powolnego zwężania światła drobnych oskrzeli.
 • Obturacja drobnych oskrzeli nasila się podczas wydechu w związku z ich zapadaniem, spowodowanym występującym w podeszłym wieku upośledzeniem wydatności płuc.
 • Starzenie powoduje wymierne zmiany określonych parametrów czynnościowych układu oddechowego:
* spadek VC o około 20-30 ml/rok
* spadek natężonej pierwszosekundowej objętości wydechowej FEV 1 o około 20-27 ml/rok u mężczyzn i około 20-22 ml/rok u kobiet
* wzrost RV o około 10-20 ml/rok
* nieznaczny wzrost całkowitej pojemności płuc
 
 • Utrata masy mięśniowej.
 • Nasilona męczliwość mięśni oddechowych są istotnymi czynnikami ograniczenia rezerw oddechowych i tolerancji wysiłku u chorych w podeszłym wieku.
 • Niewłaściwa percepcja duszności ( zwłaszcza w astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc), co wiąże się między innymi z nieprawidłową reaktywnością chemoreceptorów, baroreceptorów oraz ośrodka oddechowego.
 • Starzenie wiąże się również z nieprawidłowościami regulacji humoralnej i komórkowej odpowiedzi immunologicznej; Przyczyniają się one do tworzenia zmian rozedmowych płuc, nasilających zaburzenia wymiany gazowej u starszych osób.
 • W trakcie starzenia dochodzi do obniżenia max objętości płuc o 30-50%.
 • Płuca starzeją się pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak palenie tytoniu, przebywanie w zanieczyszczonym środowisku jak również zmian w tkance łącznej, z czasem tkanka łączna staje się mniej elastyczna, powstają ubytki tkanki miąższowej płuc, co prowadzi do ich rozedmy.

Układ pokarmowy

 • W procesie starzenia ściany jelita i inne jego warstwy stają się coraz cieńsze.
 • Traci swoją elastyczność mięśniówka jelit, w wyniku, czego zmniejsza się perystaltyka jelit, częściej dochodzi do zaparć.
 • Zmianie ulega także skład flory jelitowej.
 • Występuje zmniejszone wydzielanie gruczołów ślinowych i żołądkowych.
 • W medycynie jest opisane schorzenie pod nazwą starcza niedokwaśność spowodowana obniżeniem wydzielania kwasu solnego.
 • W wyniku tego oraz innych procesów dochodzi do zaburzenia procesów trawienia, pogorszeniu ulega wchłanianie np. witaminy D i wapnia.
 • Zwiotczenie powłok brzusznych może spowodować u ludzi w starszym wieku przepuklinę. Pracę przewodu pokarmowego utrudnia również pogarszający się stan naczyń krwionośnych.

Układ moczowy

 • Dochodzi do zmian w budowie i czynności samego układu moczowego, jak i w innych układach, które mają wpływ na funkcję nerek.
 • Masa nerek zaczyna się zmniejszać już, po 40 r.ż. obniżając się o około 20% u osób po 80 r.ż. a pomiędzy 30 a 80 r.ż. nerki mogą tracić do 50% swojej wydolności.
 • Proces ten wiąże się z włóknieniem i szkliwieniem kłębuszków i śródmiąższu nerek oraz z zanikiem kanalików nerkowych wyniku stwardnień naczyń nerkowych zmniejsza się przepływ krwi w obrębie kory o, około 50%, co prowadzi do postępującego spadku filtracji kłębuszkowej w tempie 0,8-1,0 ml/min/1,75 m ² rocznie.
 • Zmiany w kanalikach i śródmiąższu nie są tak nasilone jak w korze a i one prowadzą do upośledzenia czynności cewek.
 • U osób starszych dochodzi do zaburzenia mechanizmów zagęszczania moczu, co powoduje obniżenie gęstości względnej porannej próbki moczu do około 1020-1023 g/l.
 • Upośledzeniu ulegają także cewkowe mechanizmy odpowiedzialne za kontrolowanie gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej ustroju.
 • W przypadku odwodnienia lub przewodnienia lub nadmiernego obciążenia niektórymi pierwiastkami, jonami wodorowymi i resztami kwasowymi może łatwo dochodzić do zaburzeń, zwłaszcza gospodarki sodowej i potasowej oraz do kwasicy metabolicznej.
 
Najczęstsze choroby to:
 • choroby tętnic nerkowych, które są częstą przyczyną przewlekłej niewydolności nerek i nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku,
 • zmiany miażdżycowe obejmujące drobne naczynia tętnicze nerek,
 • zatory cholesterolowe, które mogą prowadzić do postępującej niewydolności nerek,
 • ostra niewydolność nerek- charakteryzuje się: częstym występowaniem, zmianami w tętnicach nerkowych, zaburzoną czynnością autonomicznego układu nerwowego, upośledzoną autoregulacją przepływu nerkowego oraz chorobami ogólnoustrojowymi.

Układ rozrodczy

 • Kobiety tracą zdolność rozmnażania około 40 lat od osiągnięcia dojrzałości płciowej.
 • Zdrowi mężczyźni mogą zachować te funkcje do późnej starości.
 • U kobiet proces starzenia przebiega bardziej gwałtownie.
 • Z wiekiem spada u nich liczba komórek jajowych, a wzrasta liczba mutacji chromosomowych.
 • Około 50 r.ż. liczba niedojrzałych komórek jajowych w jajnikach spada do zera.
 • Pod wpływem hormonów przysadki mózgowej, stymulowanej przez czynniki wydzielania w podwzgórzu dochodzi do zmian degeneracyjnych w jajnikach.
 • Po okresie menopauzy obniża się gwałtownie poziom hormonów płciowych.
 • Od początku menopauzy obserwuje się wiele zmian fizycznych w narządach układu rozrodczego.
 • Zmniejszeniu ulega masa macicy, pochwa kobiety maleje, a ściany jej stają się cieńsze, spada ilość wydzielanego śluzu
 • U mężczyzn dochodzi do obniżenia poziomu sterydów płciowych, jednak proces ten ma mniej gwałtowny przebieg.
 • Ponadto u mężczyzn powiększa się gruczoł krokowy powodując utrudnienie w oddawaniu moczu.
 • Schorzenie to występuje u 80% 80-latków.W większości zmiana ta ma charakter łagodny, ale może się okazać procesem złośliwym.

Układ mięśniowo-szkieletowy

 • U osób po 50 r.ż. zachodzi do zaniku tkanki kostnej, proces ten przebiega intensywniej u kobiet niż u mężczyzn.
 • U niektórych osób dochodzi do rozwoju osteoporozy.
 • Z wiekiem występuje bolesność stawów, słabną mięśnie, kości łatwiej ulegają złamaniu.
 • Wpływ na to mają czynniki genetyczne, proces starzenia oraz stan funkcjonowania innych narządów, np. zmiany w mięśniach, do jakich dochodzi w trakcie starzenia w dużej mierze zależą od stanu naczyń krwionośnych.
 • Z wiekiem więzadła tracą swoją elastyczność, mięśnie muszą, więc wykonać większą pracę, zły stan naczyń krwionośnych powoduje gorsze ich odżywienie i przeciążenie.

Układ nerwowy

 • Dochodzi do zmniejszenia się masy mózgu, zmiany te nie są nasilone jednakowo we wszystkich strukturach mózgu.
 • Dotyczą one zawartości płynu, ale również poszczególnych komórek.
 • Najsilniej kurczą się płaty czołowe, siedlisko myśli.
 • Następstwem tego mogą być kłopoty z koncentracją i zmniejszenie zdolności skupienia się na kilku rzeczach jednocześnie.
 • Obserwujemy również zmiany w hipokampie, w narządzie odpowiedzialnym za powstawanie i przywoływanie wspomnień procesie starzenia dochodzi do starzenia się komórek glejowych, przez co nie mogą one prawidłowo „ opiekować się „ komórkami nerwowymi komórkach nerwowych dochodzi do kurczenia i łysienia dendrytów.
 • Zmniejsza się liczba połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi.
 • Mózg traci komórki, a wraz z nimi zdolność wykonywania pewnych czynności.
 • Obniżeniu ulega sprawność receptorów, wydłuża się czas reakcji i zmniejsza szybkość ruchów dowolnych.
 • U osób w starszym wieku częściej występują zaburzenia psychiczne.
 • Najczęściej spotykane to otępienie, zwłaszcza choroba Alzheimera, depresja i zaburzenia świadomości.
 • U osób starszych jedną z podstawowych przyczyn zgonów i inwalidztwa są choroby naczyniowe mózgu, najczęściej występujący jest udar mózgu.
 • Najważniejszym biologicznym czynnikiem ryzyka udaru mózgu jest wiek, występuje częściej u mężczyzn, a zapadalność podwaja się z każdą dekadą po 50 r.ż.

Starzenie psychologiczne

To zmiany, do jakich dochodzi pod wpływem czasu w osobowości, w życiu emocjonalnym i duchowym człowieka. Jest ono ściśle związane ze zmianami biologicznymi zachodzącymi w całym organizmie, a w szczególności w mózgu.
 
Psychologiczne objawy starzenia:
  • słabnięcie funkcji postrzegania,
  • osłabienie słuchu i wzroku – utrudnia kontakt ze światem zewnętrznym,
  • zaburzenie systemu pamięci krótkotrwałej i większa podatność na bodźce rozpraszające oraz spowolnienie czasu reakcji powodują, że człowieka w tym wieku gorzej przyswaja sobie nowe treści,
  • zmniejszona zdolność przystosowania się do zmian zachodzących w bliższym lub dalszym otoczeniu,
  • pogorszenie funkcjonowania intelektualnego (po 60. roku życia).

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.