Gradacja

Gradacja – gwałtowny wzrost liczebności szkodników.