Halofity

Halofity – rośliny lądowe, słonorośla. Rosną na glebach zasolonych.