Haploidalność

Haploidalność – posiadanie pojedynczego (podstawowego) garnituru chromosomów.