Heterodontyzm

Heterodontyzm – zróżnicowanie uzębienia charakterystyczne dla ssaków.