Heterozygota

Heterozygota – komórka lub osobnik posiadający dwa różne allele tego samego genu.