Hibernacja

Hibernacja – sen zimowy. Stan odrętwienia umożliwiający niektórym ssakom na przetrwanie ciężkich warunków zimowych.