Homeostaza

Homeostaza – stan wewnętrznej równowagi parametrów ustrojowych.