Homologiczne chromosomy

Homologiczne chromosomy – chromosomy o podobnej budowie, zawierające te same geny, ale różniące się pochodzeniem (jeden pochodzi od matki, drugi od ojca).