Homozygota

Homozygota – osobnik lub komórka posiadająca dwa takie same allele. Jeśli obydwa allele są dominujące mówimy o homozygocie dominującej, jeśli recesywne – o recesywnej.