Hormon

Hormon – substancja chemiczna wydzielana bezpośrednio do krwi lub płynów śródtkankowych. Hormony regulują różne procesy w organizmie.