Hydrolazy

Hydrolazy – enzymy rozcinające wiązanie chemiczne w procesie hydrolizy.