Hydroliza

Hydroliza to rozkład substancji pod wpływem wody. Hydroliza polega na podwójnej wymianie między wodą a substancją w niej rozpuszczoną. Prowadzi do powstania cząsteczek nowych związków chemicznych.