Inhibitor

Inhibitor – substancja blokująca enzym, co prowadzi do hamowania reakcji biochemicznej.