Inkluzje

Inkluzje – organizmy lub ich części zatopione w materiale konserwującym, np.owady w bursztynie.