Istota szara

Istota szara – skupienia ciał komórkowych neuronów w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.