Jądro komórkowe

Jądro komórkowe jest organellum niezbędnym do życia. Posiada DNA (materiał genetyczny) – to od niego zależą funkcje komórki. W jądrze komórkowym rozpoczyna się proces replikacji DNA. Odpowiada również za dokładne i precyzyjne rozdzielenie materiału genetycznego komórkom potomnych. Bez jądra komórkowego nie możliwe byłoby przekazywanie cech potomstwu czyli dziedziczenie. Oprócz tego stanowi „centrum dowodzenia komórek” sterując ich czynnościami życiowymi czyli metabolizmem.