Karboksypeptydazy

Karboksypeptydazy – enzymy należące do grup egzopeptydaz. Pod ich wpływem ulegają rozkładowi hydrolitycznemu C – końcowe wiązania peptydowe białek, w wyniku czego uwolnione zostają pojedyncze aminokwasy.