Kariotyp

(1) Kariotyp – zestaw chromosomów, który jest charakterystyczny dla danego człowieka.
 
(2) Kariotyp – morfologiczny opis chromosomów w komórce somatycznej. Obejmuje liczbę chromosomów, ich wygląd (wielkość oraz kształt) oraz sposób rozmieszczenia genów.