Łańcuch oddechowy

Łańcuch oddechowy to:
  • końcowy etap oddychania komórkowego
  • zachodzi w wewnętrznych błonach mitochondrium
  • polega na wędrówce elektronów i protonów przez białkowe przenośniki w błonach i na końcu połączeniu się ich z tlenem
  • reakcja ta jest silnie egzoergiczna