Limfa

Limfa – przesącz osocza powstający z płynu tkankowego (krążącego w naczyniach włosowatych).

 

Limfa swoim składem chemicznym jest zbliżona do osocza – jednak limfa zawiera mniej białek. Znajdują się w niej duże ilości limfocytów. Limfocyty pochodzą z narządów limfatycznych – rozmieszczonych na drodze przepływu limfy.

 

Budowa i funkcje układu limfatycznego. Narządy i naczynia limfatyczne. Krążenie limfy.