Łuk odruchowy

Łuk odruchowy – najprostsza droga impulsu nerwowego, rozpoczynająca się od receptora do efektora poprzez ośrodkowy układ nerwowy.