Medycyna Paliatywna (5)

<< Wróć
Skale oceny ryzyka powstania odleżyn.
Choroba nowotworowa to trudna sytuacja. Jak wspierać chorego? Jak zadbać o siebie? Opieka nad chorym i jego rodziną w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej.
Leczenie morfiną bólu nowotworowego. Zasady podawania i dawkowania. Objawy występujące podczas farmakoterapii.
Fentanyl – sposób działania, wskazania, plastry fentanylowe.
Klasyfikacja ran odleżynowych wg kolorów.