Metabolit

<<Wstecz
Metabolit –to produkt metabolizmu (czyli przemian chemicznych zachodzących w organizmach). 
Metabolity to związki organiczne i nieorganiczne produkowane przez komórki.
Przyjęto jednak, że określenie to nie dotyczy białek i kwasów nukleinowych. Zwykle pisząc o metabolitach ma się na myśli związki niskocząsteczkowe.
 
Credits: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metabolit