Mutacja

<<Wstecz

Mutacja – nagła, trwała zmiana w sekwencji DNA (materiale genetycznym), która może być obojętna, szkodliwa lub korzystna dla organizmu. Powoduje zmiany w genotypie lub fenotypie. Zachodzi samoistnie lub pod wpływem czynników mutagennych.

 
Zobacz także:
 ➡  Przyczyny i czynniki powstawania mutacji 
 ➡  Rodzaje mutacji