Naczyniowe badania radiologiczne (badania angiograficzne): rodzaje oraz przygotowanie

Badania angiograficzne są seryjnymi radiogramami wykorzystywanymi do oceny drożności, rozmiaru i kształtu naczyń żylnych oraz tętniczych. Badanie polega na wykonaniu serii zdjęć. Obraz uzyskuje się po podaniu przez igłę lub cewnik jodowanych lub niskoosmolarnych środków kontrastowych do obwodowych bądź głównych naczyń albo jam ciała.

Rodzaje naczyniowych badań radiologicznych

Angiografia:
 • Naczyń serca
 • Nadnerczy
 • Naczyń mózgowych
 • Naczyń płucnych
 • Naczyń wątrobowych i wrotnych
 • Nerkowa
 • Naczyń krezkowych
 • Kończyny górnej i dolnej

Przygotowanie pacjenta do badania naczyniowego

Poinformowanie pacjenta o:
  • Planowanym badaniu.
  • Celu, przebiegu badania oraz o zasadach postępowania po jego zakończeniu.
  • Powikłaniach związanych z badaniem (kaszel, nudności, ból głowy i ból klatki piersiowej).
  • Konieczności pozostania na czczo przez 6-8 godzin przed badaniem.
  • Konieczności przygotowania okolicy wkłucia- golenie i dezynfekcja.
 • Podpisanie zgody na wykonanie badania.
 • Przeprowadzenie wywiadu na temat nadwrażliwości na: środki cieniujące (kontrast), leki, środki dezynfekcyjne.
 • Ustalenie zakresu współpracy pacjenta w trakcie badania, jeśli badanie jest przeprowadzane w znieczuleniu miejscowym.
 • Założenie wkłucia obwodowego.
 • Przed zabiegiem zastosowanie premedykacji na zlecenie lekarza.
 • Przygotowanie dokumentacji pacjenta.
 • Upewnienie się czy zostało wykonane badanie krwi , badanie ogólne moczu i elektrolitów, badanie ekg i rtg klatki piersiowej.
 • Zdjęcie pacjentowi wszystkich metalowych przedmiotów, z wyjątkiem protez i aparatów słuchowych.
 • Ułożenie pacjenta w pozycji leżącej i poinformowanie go o konieczności pozostania w bezruchu.
 • Dokonanie pomiaru podstawowych parametrów czynności życiowych pacjenta.
 
Angiografia nadnerczy
 • DODATKOWO PACJENTOM Z PODEJRZENIEM GUZA CHROMOCHŁONNEGO NADNERCZY NALEŻY PODAĆ LEKI BLOKUJĄCE RECEPTORY ALFA I BETA (PROPRANOLOL I FENOKSYBENZAMINA) PRZEZ KILKA DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM BADANIA, W CELU UNIKNIĘCIA PRZEŁOMU NADNERCZOWEGO.
 
Angiografia nerkowa:
 • Dodatkowo pacjent przed planowanymi badaniami powinien stosować dietę bezsolną oraz ograniczyć stosowanie leków przeciwnadciśnieniowych, diuretyków i hormonów.
 • Podanie pacjentowi środków przeczyszczających w dniu poprzedzającym badanie, wykonanie lewatywy w dniu badania, w celu oczyszczenia jelita z pozostałości kału i barytu.
Źródła:
1.  Cavanaugh B.M. (red.): Badania laboratoryjne i obrazowe dla pielęgniarek. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.
2.  Pruszyński B. (red.): Radiologia – diagnostyka obrazowa, Rtg, TK, USG, MR i medycyna nuklearna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.
3.  https://pl.freepik.com/premium-zdjecie/mri-naczyn-krwionosnych-w-mozgu-i-chorobie-naczyn-mozgowych-lub-udar-krwotoczny_4214342.htm#page=1&query=angiography&position=3

 

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.