Nadciśnienie tętnicze w ciąży – kryteria rozpoznania, objawy, czynniki ryzyka oraz leczenie

Przewlekle nadciśnienie tętnicze

Przewlekle nadciśnienie tętnicze – rozpoznane przed ciąża lub przed ukończonym 20 tygodniem ciąży i utrzymujące się dłużej niż 6 tygodni po porodzie. Nieprawidłowe wartości ciśnienia to = lub > niż 140/90 mmHg.

Stan przedrzucawkowy i rzucawka

Stan przedrzucawkowy i rzucawka – wzrost ciśnienia tętniczego i białkomoczu po zakończonym 20 tygodniu ciąży (wyjątek: ciążowa choroba trofoblastyczna, ciąża mnoga).

Łagodny stan przedrzucawkowy - kryteria rozpoznania:

 • podwyższone ciśnienie tętnicze krwi  = lub>140/90 mmHg  mierzone dwukrotnie w odstępie 6 godzin
 • białkomocz: dobowa utrata białka z moczem>300 mg lub białkomocz obecny w pojedynczej próbce moczu

Ciężki stan przedrzucawkowy - kryteria rozpoznania:

 • ciśnienie tętnicze krwi w czasie spoczynku w łóżku >160 mmHg(skurczowe) lub >110 mmHg (rozkurczowe), mierzone co najmniej  2 razy w odstępie 6 godzin u ciężarnej po odpoczynku w łózku
 • białkomocz dobowy >5 g
 • skąpomocz <500ml\dobę
 • zaburzenia ze strony OUN lub narządu wzroku: bóle i zawroty głowy,  zaburzenia widzenia,  zaburzenia świadomości
 • obrzęk płuc lub sinica
 • le w podbrzuszu lub lewym podżebrzu
 • upośledzenie funkcji wątroby
 • małopłytkowość
 • zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu płodu

Rzucawka

Rzucawka – stan  przedrzucawkowy z napadem drgawkowym.

Stopień ciężkości nadciśnienia przewlekłego zależy od wartości ciśnienia rozkurczowego:

 • łagodne: 90-104 mmHg
 • umiarkowane:105 -114 mmHg
 • ciężkie: >115 mmHg

Poradnictwo przedciążowe:

 • ocena przyczyny (pierwotne czy wtórne NT) oraz czynników ryzyka wystąpienia nadciśnienia: otyłość, cukrzyca, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroba niedokrwienna serca,  choroby nerek, palenie papierosów.
 • ocena zaawansowania choroby i ryzyka powikłań narządowych: przerost lewej komory, uszkodzenie nerek, retinopatia
 • zmiana sposobu leczenia: wybór leku hipotensyjnego bezpiecznego dla rozwoju ciąży
 • ograniczenie podaży sodu

Ciąża u kobiet z przewlekłym nadciśnieniem jest związana z ryzykiem:

 • obumarcia płodu
 • wystąpienia nałożonego stanu przedrzucawkowego
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • wcześniejszego ukończenia ciąży

Do grupy istotnego ryzyka wystąpienia powikłań w przebiegu ciąży, należą pacjentki, u których występuje przynajmniej jeden z podanych czynników:

 • wiek > 40 r. ż
 • wartości RR =>160/110mmHg
 • nadciśnienie trwające 15 lat i dłużej
 • cukrzyca
 • schorzenia nerek
 • kardiomiopatia
 • koarktacja aorty
 • schorzenia tkanki łącznej
 • obecność  antykoagulantu toczniowego
 • wywiad położniczy obciążony stratą ciąży

Postępowanie u ciężarnych z nadciśnieniem przewlekłym:

 • Badanie USG w 8 tygodniu ciąży a następnie co 4-6 tygodni (ocena wzrastania płodu);
 • Ocena płodu: od 32 tygodnia(wcześniej, gdy nałożony stan przedrzucawkowy, podejrzenie JUGR),  zakres i częstość  uzależniona od ciężkości schorzenia zasadniczego);
 • Wykonanie badań  laboratoryjnych: stężenie kwasu moczowego, kreatyniny, mocznika, białkomocz dobowy i klirens kreatyniny (przynajmniej 1x w czasie ciąży, najlepiej 1 x w każdym trymestrze);
 • Badanie EKG.

Ciężarne z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem przewlekłym, nie wymagające leków hipotensyjnych powinny:

 • ograniczyć aktywność fizyczną
 • stosować dietę ubogosodową
 • regularnie kontrolować RR i wykonywać analizę moczu (na obecność białka)

Powikłania ciąży i porodu

Powikłania ciąży i porodu obserwowane głównie u kobiet z ciśnieniem rozkurczowym>110 mmHg uzasadniają wdrożenie leczenia hipotensyjnego. Celem terapii hipotensyjnej  jest niedopuszczenie  do pojawienia się ciężkiego nadciśnienia z jego konsekwencjami. Agresywna terapia hipotensyjna, niskimi czyli prawidłowymi wartościami RR,  może być niekorzystne dla płodu z uwagi na możliwe  ograniczenie przepływu maciczno-łożyskowego.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.