Narządy analogiczne

Narządy analogiczne:
  • Narządy analogiczne powstają w wyniku konwergencji (ewolucji zbieżnej);
  • Przykłady: skrzydło ważki i skrzydło ptaka;
  • Są to narządy zewnętrznie do siebie podobne, spełniające podobne funkcje, lecz nie mające wspólnego pochodzenia.