Narządy homologiczne

Narządy homologiczne:
  • Narządy analogiczne powstają w wyniku dywergencji (ewolucji rozbieżnej);
  • Przykłady: kończyna przednia foki i kończyna przednia człowieka;
  • Są to narządy mające podobną budowę, wspólne pochodzenie, lecz spełniające inne funkcje.