Neurologia (42)

Paraplegia i tetraplegia. Objawy uszkodzenia kręgosłupa w poszczególnych jego odcinkach.
Niedowład połowiczy (hemiplegia)
Założenie zgłębnika do żołądka. Opieka terapeutyczna nad chorych z założonym zgłębnikiem.
Uszkodzenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego (nerw VIII czaszkowy)
Porażenie nerwu twarzowego (nerwu VII czaszkowego) – Porażenie Bella
Opieka nad pacjentem z neuralgią trójdzielna (nerwu V czaszkowego)
Bóle korzeniowe kręgosłupa (zespoły korzeniowe)
Polineuropatia (zapalenie wielonerwowe)
Czynności terapeutyczne nad pacjentem z bólem głowy
Jak przygotować dom dla chorego z SM?
Jak postępować z chorym na Alzheimera?
Wskazówki dla chorych z Parkinsonem
Uruchamianie osoby z niedowładem połowiczym
Porozumiewanie się z osobą po udarze mózgu
Neuralgia trójdzielna (rwa twarzowa)
Kauzalgia
Zapalenie opon mózgowych
Opieka terapeutyczna nad pacjentem ze Stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA)
Rehabilitacja i pielęgnacja w Stwardnieniu Rozsianym (SM)
Czynności opiekuńcze nad chorym z Alzheimerem
Wyzwania, z którymi spotykają się opiekunowie osób z Alheimerem
Czynności terapeutyczne nad pacjentem z Chorobą Parkinsona
Neuropatia
Profilaktyka pierwotna i wtórna udaru mózgu
Objawy i przyczyny guzów mózgu w poszczególnych jego płatach
Opieka nad pacjentem po urazie mózgowo-czaszkowym
Dieta po udarze mózgu
Opieka nad pacjentem w ostrej fazie choroby niedokrwiennej mózgu
Bóle głowy – rodzaje, opisy oraz sposoby leczenia
Schorzenia obwodowego układu nerwowego
Stwardnienie Rozsiane – co to jest? Farmakoterapia i rehabilitacja
Tryb życia w Padaczce
Pierwsza pomoc w Padaczce
Farmakoterapia oraz zasady postępowania w Padaczce
Udar mózgu niedokrwienny i krwotoczny
Edukacja pacjenta po udarze mózgu
Opieka nad pacjentem ze wzmożonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym
Wzmożone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
Miastenia – przyczyny, objawy, leczenie, wskazówki
Padaczka – objawy, leczenie oraz czynniki wyzwalające napad
Choroba Parkinsona – objawy, przyczyny oraz leczenie
Choroba Alzheimera