Niedokrwistość aplastyczna – najpoważniejsza choroba układu krwiotwórczego.

Niedokrwistość aplastyczna jest najcięższą chorobą układu krwiotwórczego. Następuje uszkodzenie lub zniszczenie wielopotencjalnych macierzystych komórek hemopoetycznych co w konsekwencji prowadzi do zahamowania wytwarzania wszystkich 3 linii czerwonokrwinkowej, granulocytowo-monocytowej, płytkotwórczej.
 

Niedokrwistość aplastyczna w badaniach laboratoryjnych

 • Pancytopenia obwodowa -zmniejszona liczba płytek krwi, krwinek czerwonych, granulocytów we krwi obwodowej – może wystąpić również w sytuacji gdy w szpik kostny jest bogato komórkowy.
 • Aplazja szpiku czyli stwierdzenie braku utkania prekursorowych linii krwiotwórczych.

Objawy ogólne (typowe dla wszystkich typów anemii):

 • bladość powłok skórnych
 • kołatanie serca
 • bóle wieńcowe
 • osłabienie
 • duszność
 • omdlenia

Niedokrwistość aplastyczna - objawy charakterystyczne:

 • Nawracające infekcje i zmiany ropne skóry (następstwo leukopenii);
 • Ciężkie zakażenia bakteryjne spowodowane granulopenią;
 • Krwawienia z nosa i błon śluzowych;
 • Zmiany krwotoczne na skórze (następstwo małopłytkowości).

Niedokrwistość aplastyczna - przyczyny:

 • promieniowanie jonizujące
 • związki chemiczne
 • wirusy
 • bakterie
 • nowotwory złośliwe
 • niewydolność nerek
 • nocna napadowa hemoglobinuria
 
Większość niedokrwistości aplastycznej określana jest jako samoistna spowodowana przez czynniki pochodzące z zanieczyszczonego środowiska gleby, wody, powietrza.
Ważnym czynnikiem etiologicznym niedokrwistości aplastycznej są wirusy i substancje chemiczne: leki (chloramfenikol – aplazja nieodwracalna i niezależna od czasu i dawki podawania leku, fenylobutazon aplazja zależna od dawki i drogi podawania).

Anemia aplastyczna - diagnostyka:

 • morfologia
 • obraz szpiku kostnego w badaniu cytologicznym pusty”

Anemia aplastyczna - leczenie:

 • kortykosterydy anaboliczne-testosteron
 • glikokortykosteroidy
 • transplantacje szpiku kostnego-85% trwałych remisji

Anemia aplastyczna - powikłania:

 • hemochromatoza (nadmierne gromadzenie żelaza w organizmie)

Niedokrwistość aplastyczna - postępowanie terapeutyczne:

 • Obserwacja pod kątem objawów tj.: wybroczyny, sińce, krwawienia z nosa, stany zapalne jamy ustnej, migdałków, podatność na infekcje;
 • Niebezpieczeństwo wystąpienia zapalenia płuc, zakażeń uogólnionych;
 • Niebezpieczeństwo krwotoków żołądkowo-jelitowych czy domózgowych;
 • Ryzyko przejścia niedokrwistości w ostrą białaczkę;
 • Przygotowanie do przeszczepienia szpiku – intensywne leczenie immunosupresyjne i antybiotykoterapia przed i po zabiegu;
 • Podawanie preparatów granulocytów i płytek;
 • Przetaczanie krwi;
 • Kontrola podstawowych parametrów życiowych;
 • Wykonywanie badań kontrolnych;
 • Udział w leczeniu zachowawczym: podawanie androgenów, kortykosterydów, leków immunosupresyjnych;
 • Unikanie ekspozycji na czynniki szkodliwe: promieniowanie jonizujace, silne środki chemiczne.

Edukacja pacjenta z anemią aplastyczną:

Edukacja odnośnie:
1.  Choroby, objawów oraz konieczności przyjmowania leków, jak i możliwych skutkach ubocznych;
2.  Wskazanie sposobów radzenia sobie z zaparciami i biegunkami spowodowanymi przyjmowaniem żelaza (przekazanie instrukcji pisemnych i ustnych na temat zasad diety zalecanej w leczeniu niedokrwistości);
3.  Motywowanie pacjenta do systematycznej kontroli stanu zdrowia i wykonywania badań labolatoryjnych;
4.  Poinformowanie o konieczności ograniczenia spożycia kawy, herbaty, produktów o wysokiej zawartości błonnika pokarmowego i fosforanów;
5.  Przekazanie pacjentowi pisemnych instrukcji dotyczących produktów bogatych w żelazo, witaminę B12, witaminę C, kwas foliowy, cynk,miedź, białko;
6.  Zapoznanie z zalecanymi i przeciwwskazanymi formami aktywności fizycznej,
7.  Zachęcenie pacjenta do częstszego odpoczynku w ciągu dnia, planowania pracy i unikania ciężkiego wysiłku;
8.  Wyedukowanie rodziny pacjenta, jak ma postępować w  przypadku omdlenia, osłabienia chorego;
9.  Zapoznanie pacjenta z zasadami unikania infekcji ( unikanie kontaktu z osobami chorymi, unikanie spożywania surowego mleka i jego przetworów, surowego mięsa oraz dbanie o higienę osobistą).
Źródła:
1.  Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
2.  Maruszak J., Sądowska S.: Wielka Encyklopedia Zdrowia od A do Z. Wydawnictwo Literat, Toruń 2010.
3.  https://pl.freepik.com/premium-wektory/realistyczna-grafika-plytek-krwi-ktora-krazy-w-naczyniach-krwionosnych-w-ludzkim-ciele_4782384.htm#page=1&query=realistyczna%20grafika%20plytek%20krwi&position=0

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.