Niedokrwistość hemolityczna – przyczyny, objawy, leczenie.

žNiedokrwistość hemolityczna cechuje się nieprawidłowym przedwczesnym rozpadem erytrocytów. Rozpad krwinek czerwonych następuje znacznie wcześniej niż wynikałoby to z ich fizjologicznego czasu przeżycia i przekracza możliwości odtwarzania ich przez układ krwiotwórczy. Całkowita masa krwinek czerwonych i stężenie hemoglobiny we krwi zmniejszają się poniżej wartości optymalnych dla zapewnienia właściwego utlenowania tkanek.

Anemia hemolityczna - przyczyny

1.  Nieprawidłowość krwinek czerwonych:
 • Wrodzone – defekty budowy krwinek czerwonych, hemoglobiny
 • Nabyte
2.  Spowodowane czynnikami poza krwinkowymi:
 • Czynniki fizyczne:
  • sztuczne zastawki serca
  • protezy naczyniowe
  • oparzenia
 • Czynniki chemiczne:
  • zatrucie środowiska( związki aromatyczne-benzen, metale, ciężkie-ołów pestycydy
  • leki
 • Czynniki biologiczne:
  • trucizny oraz jady roślinne i zwierzęce
  • pasożyty
  • wirusy

Niedokrwistość hemolityczna - rozpoznanie

 • Wywiad
 • Badanie przedmiotowe:
  • badanie cytologiczne szpiku
  • badania uzupełniające

Objawy ogólne (typowe dla wszystkich typów anemii):

 • bladość powłok skórnych
 • kołatanie serca
 • bóle wieńcowe
 • osłabienie
 • duszność
 • omdlenia

Objawy charakterystyczne dla anemii hemolitycznej

 • Żółtaczka
 • Bóle brzucha – powiększenie wątroby i śledziony
 • W ostrej wewnątrznaczyniowej hemolizie ( np. po przetoczeniu niezgodnej grupy krwi) występują:
  • nudności, wymioty
  • bóle brzucha i okolicy lędźwiowej
  • bóle mięśni, stawów, kości
  • gorączka
  • spadek ciśnienia tętniczego krwi
  • skąpomocz lub bezmocz (ostra niewydolność nerek)

Niedokrwistość hemolityczna - postępowanie terapeutyczne

 • Obserwacja powiększenia wątroby i śledziony;
 • Udział w leczeniu – przygotowaniu do splenektomii;
 • Obserwacja pacjenta w kierunku wystąpienia powikłań po przetoczeniu koncentratu krwinek czerwonych:
  • gorączki
  • reakcji alergicznej
  • zakażenia bakteryjnego
  • ostrego poprzetoczeniowego uszkodzenia płuc
  • przeciążenia układu krążenia
  • ostrej niewydolności mięśnia sercowego,
  • hipokalcemii
  • reakcji hemolitycznej
  • małopłytkowości
  • zakażeń wirusowych
  • hemosyderozy po licznych przetoczeniach
 
 • Podawanie leków: kortykosterydów, androgenów, kwasu foliowego, wit.B12, leków przeciwzakrzepowych, przeciwwymiotnych, obniżających temperaturę, przetaczanie preparatów krwi;
 • Radioterapia;
 • Podawanie cytostatyków;
 • Unikanie zimna nasilającego hemolizę w niedokrwistościach na tle przeciwciał zimnych.
Źródła:
1.  Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
2.  Maruszak J., Sądowska S.: Wielka Encyklopedia Zdrowia od A do Z. Wydawnictwo Literat, Toruń 2010.
3.  https://pixabay.com/pl/illustrations/krwinek-czerwonych-mikrobiologia-3188223/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.