Niedotlenienie tkanek w przebiegu niedokrwistości. Objawy, przyczyny, leczenie.

Niedokrwistość jest zespołem chorobowym charakteryzujący się obniżeniem stężenia hemoglobiny (Hb), hematokrytu (Ht) i liczby erytrocytów we krwi o poniżej wartości prawidłowych dla płci i wieku osoby badanej.
Konsekwencją niedokrwistości jest niedotlenienie tkanek, czyli hipoksja.

W jaki sposób organizm broni się przed niedotlenieniem (hipoksją)?

Mechanizmy centralne:
 • przyśpieszenie akcji serca
 • przyśpieszenie czynności oddechowej
Mechanizmy obwodowe:
 • wzrost produkcji erytropoetyny (stymulacja erytropoezy w szpiku)
 • centralizacja krążenia (obniżenie ukrwienia skóry, mięśni, nerek)
 • wzrost lepkości krwi
 • obniżenie oporu naczyń
Mechanizmy tkankowe i komórkowe
 • nasilenie przemian beztlenowych (ryzyko zakwaszania ustroju)
 • zwiększenie zasobów mioglobiny w mięśniach

PODZIAŁ ETIOPATOGENYCZNY NIEDOKRWISTOŚCI

 • Niedokrwistości spowodowane zaburzeniami wytwarzania krwinek.
 • Niedokrwistości spowodowane zwiększonym rozpadem krwinek czerwonych.
 • Niedokrwistości spowodowane utratą krwi.

Niedokrwistości spowodowane zaburzeniami wytwarzania krwinek

 • Niedokrwistości spowodowane niedoborem: żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego.
 • Niedokrwistości spowodowane zajęciem szpiku przez: komórki białaczkowe, szpiczakowe, chłoniakowe, rozplem tkanki włóknistej.
 • Niedokrwistości spowodowane defektem komórek macierzystych (niewydolność szpiku): uszkodzenie szpiku przez leki, przez czynniki chemicznie, przez drobnoustroje, nieprawidłowości genetyczne, zaburzenia krwiotworzenia o charakterze nieefektywnej erytropoezy.
 • Niedokrwistości spowodowane upośledzeniem erytropoezy: niedobór erytropoetyny, aplazja na tle immunizacyjnym, zakażeniem niektórymi wirusami, współistnienie chorób zapalnych i przewlekłych.

Niedokrwistości spowodowane zwiększonym rozpadem krwinek czerwonych

 • Niedokrwistości spowodowane defektem krwinek: nieprawidłowości budowy błony, niedobory enzymów wewnątrzkrwinkowych, wady budowy lub funkcji hemoglobiny.
 • Niedokrwistości spowodowane czynnikami zewnątrzkrwinkowymi: autoprzeciwciała, alloprzeciwciała, niedokrwistości mikroangiopatyczne, niektóre zakażenia (malaria, babeszioza).

Niedokrwistości spowodowane utratą krwi

Krwawienia:
 • z przewodu pokarmowego
 • z układu moczowego
 • z dróg rodnych
 • z układu oddechowego
 • krwawienia do jam ciała i tkanek

Główne objawy niedokrwistości

SERCOWO-NACZYNIOWE (wspólne dla wszystkich typów anemii):
 • bladość powłok skórnych
 • kołatanie serca
 • bóle wieńcowe
 • osłabienie
 • duszność
 • omdlenia
 
TROFICZNE (charakterystyczne dla anemii syderopenicznych)
 • sucha, łuszcząca się skóra
 • łamliwe włosy i paznokcie
 • łyżeczkowate paznokcie
 • przedwczesne siwienie i wypadanie włosów
 • zapalenia błony śluzowej jamy ustnej
 
NEUROLOGICZNE (charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych) 
 • zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego (na skutek demielinizacji włókien nerwowych)
 • zaburzenia równowagi (dodatni objaw Romberga)
 
GASTRYCZNE (charakterystyczne dla anemii megaloblastycznych)
 • niedokrwistość soku żołądkowego
 • zanik nabłonka wydzielniczego żołądka

Podział niedokrwistości:

 • Niedokrwistość łagodna – Hb 10,0 – 12,0g/dl – u kobiet;  10,0 – 13,5 g/dl – u mężczyzn.
 • Niedokrwistość umiarkowana – Hb 8,0 – 9,9g/dl – niezależnie od płci.
 • Niedokrwistość ciężka – Hb 6,5 – 7,9 g/dl – niezależnie od płci.
 • Niedokrwistość zagrażającą życiu – Hb < 6,5 g/dl – niezależnie od płci.

Rodzaje niedokrwistości

 • Niedokrwistość pokrwotoczna
 • Niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • Niedokrwistość chorób przewlekłych
 • Niedokrwistość megaloblastyczna
 • Niedokrwistość hemolityczna
 • Niedokrwistość aplastyczna
Niedokrwistość pokrwotoczna – powstaje w wyniku ostrej lub przewlekłej utraty krwi.
Niedokrwistość z niedoboru żelaza – powstaje wskutek zbyt małej ilości żelaza w ustroju dochodzi do upośledzenia syntezy hemu i powstawania erytrocytów mniejszych niż prawidłowe i zawierających mniej Hb.
Niedokrwistość megaloblastyczna – spowodowana niedoborem witaminy B12, prowadzącym do upośledzenia wytwarzania erytroblastów, ich przedwczesnego niszczenia w szpiku i skrócenia czasu przeżycia nieprawidłowych erytrocytów we krwi.
Niedokrwistość hemolityczna – cechuje się nieprawidłowym przedwczesnym rozpadem erytrocytów.
Niedokrwistość aplastyczna – rzadka niedokrwistość stanowi następstwo załamania się czynności szpiku kostnego. Przestaje on wytwarzać komórki macierzyste, z których powstają komórki prekursorowe krwinek.
Niedokrwistość chorób przewlekłych – będąca wynikiem zmniejszenia produkcji erytrocytów, małą liczbą retikulocytów, małym stężeniem Fe i transferyny , ale zwiększonym stężeniem ferrytyny. Występująca u chorych z pobudzeniem układu odpornościowego w wyniku przewlekłego procesu zapalnego.

Metody leczenia niedokrwistości

 • Leczenie przyczynowe, prowadzące do zatrzymania krwawienia;
 • Wypełnienie łożyska naczyniowego płynem krwiozastępczym (0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera);
 • Uzupełnienie krwi lub jej składników komórkowych w zależności od wielkości i skutków krwawienia (przetoczyć KKCz, FFP, KKP, krew pełna);
 • Doustne lub dożylne podawanie preparatów żelaza;
 • Domięśniowe podawanie witaminy B12 ( przez pewien okres lub do końca życia).

Niedokrwistość - postępowanie terapeutyczne

1.  Wykrycia przyczyny niedokrwistości (tj.choroby wrzodowej, żylaków przełyku, pasożytów jelit, nowotworu, żylaków odbytu, polipów, przewlekle przyjmowanych niesterydowych leków przeciwzapalnych, krwawień z dróg moczowych, nerek, nosa).
2.  Wykonanie ewentualnych  badań (biopsji szpiku, gastroskopii, kolonoskopii, badania ginekologicznego).
3.  Obserwacja chorego w kierunku powikłań spowodowanych badaniami diagnostycznymi.
4.  Analiza zabarwienia moczu.
5.  Pobieranie krwi na badania kontrolne (morfologię, stężenie żelaza, ferrytyny, kwasu foliowego, witaminy B12).
6.  Test obciążenia żelazem.
7.  Pobieranie krwi na badania kontrolne (morfologię, stężenie żelaza, ferrytyny, kwasu foliowego, witaminy B12).
8.  Test obciążenia żelazem.
9.  Kał na krew utajoną.
10. Sprawdzenie poziomu wiedzy pacjenta odnośnie choroby (wywiad).
11. Przeanalizowanie dotychczasowego trybu życia pacjenta-sposobu odżywania, aktywności fizycznej itp.
Źródła:
1.  Gajewski P. (red.): Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. Medycyna Praktyczna, Kraków 2013.
2.  Maruszak J., Sądowska S.: Wielka Encyklopedia Zdrowia od A do Z. Wydawnictwo Literat, Toruń 2010.
3.  Image from https://pixabay.com/pl/

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.