Ocena jakości usług pielęgniarskich

Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej

Osiąganie wysokich standardów jakości jest ściśle związane z orientacją na klienta (pacjenta). Opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka, która odpowiada określonym kryteriom, wskazuje zgodność z aktualną profesjonalną wiedzą i w danych warunkach zapewnia pacjentom osiąganie pożądanych efektów zdrowotnych.

Co zapewnia dobrą jakość opieki medycznej?

1.  Jakość realizowanych świadczeń;
2.  Jakość opieki pielęgniarskiej;
3.  Relacje między pracownikami medycznymi;
4.  Warunki organizacyjno techniczne;
5.  Sposób zarządzania opieka zdrowotną.

Przedmiot i kryteria oceny jakości opieki pielęgniarskiej

Jakość opieki pielęgniarskiej jest to stopień w jakim opieka ta przyczynia się do osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób, zwiększa ich zdolność do samoopieki lub samopielęgnacji oraz wykazuje zgodność z aktualną profesjonalną wiedzą i przyjętymi standardami.

Przedmiot oceny jakości pielęgniarskiej

Przedmiotem oceny jest:
 • ocena struktury
 • ocena procesów
 • ocena wyników

Ocena struktury

Pod pojęciem struktury rozumie się wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia pożądanego poziomu jakości:
 • system organizacyjny opieki
 • przepisy prawne
 • miejsce wykonywania
 • materiały, narzędzia
 • liczba i kwalifikacje pracowników
 • system informacyjny
 • dokumentowanie

Ocena procesów

Ocenie poddane są metody, procedury, oraz relacje zachodzące między pielęgniarką a pacjentem w zakresie:
 • pomocy pacjentom w zaspakajaniu potrzeb fizycznych
 • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego (ochrona przed wypadkami, urazami, zakażeniami)
 • wykonywania zleceń lekarskich i zabiegów pielęgniarskich
 • respektowaniu praw pacjenta

Ocena wyników

Polega na ocenie osiągnięcia celów pielęgnowania w odniesieniu do:
 • osiągnięć pacjenta w zakresie zdrowia:
  • zachowania prozdrowotne
  • radzenie sobie w sytuacji zagrożenia chorobą
  • zachowanie jakości życia z chorobą i niepełnosprawnością

Metody zapewnienia jakości opieki zdrowotnej

 1.  Metody wewnętrzne:
 • opracowane przez zakłady opieki np. badanie satysfakcji pacjentów
2.  Metody zewnętrzne:
 • licencje – określone przepisami prawnymi wymagania dotyczące świadcz.eń zdrowotnych i organizacji zakładów opieki zdrowotnej, np.:
  • przepisy sanitarne
  • wymagania stawiane przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej
  • wydawaniu zaświadczeń o prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej
 • rekomendacje – wytyczne i zalecenia dotyczące funkcjonowania zakładów, wydawane przez zespoły ekspertów
 • certyfikaty – poświadczenia przez uprawnione jednostki spełniania
  określonych standardów
 • akredytacje – nadawane przez Krajową Radę Akredytacyjną certyfikatu jakości zakładom opieki zdrowotnej, które dobrowolnie poddały się przeglądowi i uzyskały wysoką ocenę

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.