Ocena jakości usług pielęgniarskich

Wybrane aspekty zapewnienia jakości opieki pielęgniarskiej

Osiąganie wysokich standardów jakości jest ściśle związane z orientacją na klienta (pacjenta). Opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka, która odpowiada określonym kryteriom, wskazuje zgodność z aktualną profesjonalną wiedzą i w danych warunkach zapewnia pacjentom osiąganie pożądanych efektów zdrowotnych.

Co zapewnia dobrą jakość opieki medycznej?

1.  Jakość realizowanych świadczeń;
2.  Jakość opieki pielęgniarskiej;
3.  Relacje między pracownikami medycznymi;
4.  Warunki organizacyjno techniczne;
5.  Sposób zarządzania opieka zdrowotną.

Przedmiot i kryteria oceny jakości opieki pielęgniarskiej

Jakość opieki pielęgniarskiej jest to stopień w jakim opieka ta przyczynia się do osiągnięcia pożądanych efektów w stanie zdrowia osób, zwiększa ich zdolność do samoopieki lub samopielęgnacji oraz wykazuje zgodność z aktualną profesjonalną wiedzą i przyjętymi standardami.

Przedmiot oceny jakości pielęgniarskiej

Przedmiotem oceny jest:
  • ocena struktury
  • ocena procesów
  • ocena wyników

Ocena struktury

Pod pojęciem struktury rozumie się wszystko, co jest potrzebne do zapewnienia pożądanego poziomu jakości:
  • system organizacyjny opieki
  • przepisy prawne
  • miejsce wykonywania
  • materiały, narzędzia
  • liczba i kwalifikacje pracowników
  • system informacyjny
  • dokumentowanie

Ocena procesów

Ocenie poddane są metody, procedury, oraz relacje zachodzące między pielęgniarką a pacjentem w zakresie:
  • pomocy pacjentom w zaspakajaniu potrzeb fizycznych
  • zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego (ochrona przed wypadkami, urazami, zakażeniami)
  • wykonywania zleceń lekarskich i zabiegów pielęgniarskich
  • respektowaniu praw pacjenta

Ocena wyników

Polega na ocenie osiągnięcia celów pielęgnowania w odniesieniu do:
  • osiągnięć pacjenta w zakresie zdrowia:
    • zachowania prozdrowotne
    • radzenie sobie w sytuacji zagrożenia chorobą
    • zachowanie jakości życia z chorobą i niepełnosprawnością

Metody zapewnienia jakości opieki zdrowotnej

 1.  Metody wewnętrzne:
  • opracowane przez zakłady opieki np. badanie satysfakcji pacjentów
2.  Metody zewnętrzne:
  • licencje – określone przepisami prawnymi wymagania dotyczące świadcz.eń zdrowotnych i organizacji zakładów opieki zdrowotnej, np.:
    • przepisy sanitarne
    • wymagania stawiane przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej
    • wydawaniu zaświadczeń o prawie wykonywania praktyki pielęgniarskiej
  • rekomendacje – wytyczne i zalecenia dotyczące funkcjonowania zakładów, wydawane przez zespoły ekspertów
  • certyfikaty – poświadczenia przez uprawnione jednostki spełniania
    określonych standardów
  • akredytacje – nadawane przez Krajową Radę Akredytacyjną certyfikatu jakości zakładom opieki zdrowotnej, które dobrowolnie poddały się przeglądowi i uzyskały wysoką ocenę

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.