Oddychanie tlenowe

     Oddychanie tlenowe – Proces ten polega na utlenianiu glukozy do dwutlenku węgla. Oddychanie tlenowe jest procesem katabolicznym – rozkłada złożone związki chemiczne na prostsze cząsteczki, prowadząc do uwolnienia energii. Zachodzi w trzech etapach: glikoliza, cykl kwasu cytrynowego (cykl Krebsa), łańcuch oddechowy.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energia