Oksyhemoglobina

Oksyhemoglobina – postać hemoglobiny połączonej w sposób odwracalny z tlenem – bez zmiany stopnia utlenienia żelaza (Fe). Fizjologicznie występuje jako składnik krwi utlenowanej.