Ontogeneza

Ontogeneza – rozwój osobniczy organizmu; obejmuje ogół zmian zachodzących od momentu jego powstania aż do śmierci.