Organizacja oraz główne założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia

Art. 68 konstytucji RP:
1.  Każdy ma prawo do ochrony zdrowia.
2.  Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa.
3.  Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku.
4.  Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska.
5.  Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Główne założenia i kierunki reformy systemu ochrony zdrowia:

Narodowy Program Zdrowia (1989-1990) – założenia do polityki zdrowotnej państwa:
 • każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan swego zdrowia
 • państwo natomiast jest zobowiązane do stworzenia warunków kształtowania, zachowania i umacniania zdrowia

Strategicznie cele zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej:

 • rozwinięcie działań z zakresu zapobiegania chorobom oraz promocji zdrowia
 • podniesienie jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
 • poprawa jakości działań z zakresu organizacji i zarządzania
 • rozwój efektywnych i mniej kosztownych procedur medycznych
 • bardziej racjonalne wykorzystanie środków finansowych na opiekę zdrowotną
 • utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego (zakres usług gwarantowanych ze świadczeń publicznych)

Cel restrukturyzacji:

 • stworzenie warunków do racjonalizacji wydatkowania środków finansowych
 • efektywne wykorzystanie istniejących szpitali
 • zachowanie odpowiedniego, fachowego poziomu świadczeń
Restrukturyzacja = Przekształcanie

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.