Ostra niewydolność nerek u ciężarnych: objawy, przyczyny, skutki oraz leczenie

Większość przypadków ostrej niewydolności nerek w czasie ciąży spowodowana jest hipowolemią.

Do ostrej niewydolności nerek może dojść podczas ciąży z przyczyn:

1.  Przednerkowych:
 • utraty krwi lub płynów ustrojowych: krwotoku, odwodnienie, wstrząs
 • zespołu preeklampsja – eklampsja
 • DIC
 • ostrego ciążowego stłuszczenia wątroby
 • obecność nefrotoksyn w krążeniu (aminoglikozydy)
 • podania niezgodnej grupowo krwi
 • hipoksemii (przewlekłe choroby płuc i niewydolność krążenia)
 
2.  Nerkowych:
 • ostrego kłębkowego zapalenia nerek
 • ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek
 • obustronnej martwicy kory nerek jako powikłania długotrwałego niedotlenienia nerek w przypadku przedwczesnego oddzielenia się prawidłowo usadowionego łożyska, długiego pozostawienia obumarłego płodu w macicy z towarzyszącymi zaburzeniami krzepnięcia krwi

 

3.  Pozanerkowych – poprzez zablokowanie moczowodów towarzyszące wielowodziu:
 • złogi
 • guzy w przestrzeni pozaotrzewnowej
 • obustronne zablokowanie moczowodów towarzyszące wielowodzii

Ostra niewydolność nerek w czasie ciąży może prowadzić do:

 • poronienia
 • porodu przedwczesnego
 • hipotrofii płodu
 • zgonów wewnątrzmacicznych

Stan wynikający z hipoperfuzji nerek - czy jest odwracalny?

Stan wynikający z hipoperfuzji nerek jest odwracalny w ciągu 24-36 godzin,  jeśli uzupełnione zostaną straty krwi i płynów oraz podjęte intensywne leczenie, mające na celu zwalczanie przyczyny ostrej niewydolności nerek.

Idiopatyczna postać niewydolności nerek - występowanie

Idiopatyczna,  poporodowa niewydolność nerek występuje w okresie od kilku dni do 10 tygodni po porodzie. Należy odróżnić tę postać niewydolności nerek od niewydolności u  występującej w III trymestrze ciąży lub w ciągu pierwszych 48 godzin połogu,  a będącej następstwem powikłań takich jak przedwczesne oddzielenie prawidłowo usadowionego łożyska,  krwotok i zakażenie.

Idiopatyczna postać niewydolności nerek występuje z reguły po niepowikłanym przebiegu ciąży i porodu i cechuje się:

 • ciężką mocznicą
 • nadciśnieniem tętniczym
 • mikroangiopatyczną niedokrwistością hemolityczną przebiegającą z trombocytopenią

Przebieg, rokowanie idiopatycznej niewydolności nerek

Przebieg choroby jest z reguły piorunujący, niezbędne są czyste hemodializy i intensywny nadzór nad chorą. Choroba ta cechuje się umieralnością sięgającą 50%.

Objawy kliniczne niewydolności nerek:

W przebiegu klinicznym można wyróżnić trzy fazy:
 • oligurii
 • wzmożonej diurezy
 • fazę zdrowienia

Objawy kliniczne i powikłania ostrej niewydolności nerek obejmują:

 • nudności i wymioty
 • anoreksję
 • śpiączkę
 • kwasicę metaboliczną
 • zaburzenia równowagi elektrolitowej (hiperkaliemia,  hiponatremia,  hipermagnezemia,  hiperfosfatemia,  hipokalcemia)
 • zaburzenia rytmu serca w wyniku zaburzeń elektrolitowych
 • anemię
 • infekcje układu moczowego
 • małopłytkowość

Główne przyczyny śmierci w ostrej niewydolności nerek

Główną przyczyną śmierci w przebiegu ostrej niewydolności nerek są:
 • infekcje w ranie pooperacyjnej
 • zakażenia układu oddechowego i moczowego
 • azotemia
 • obrzęk płuc
 • zaburzenia rytmu serca wywołane przez hiperkaliemię

Leczenie ostrej niewydolności nerek

1.  Najistotniejszą rzeczą jest uniknięcie ostrej niewydolności nerek u ciężarnych poprzez:
 • odpowiednie uzupełnianie krwi krążącej: utrzymanie diurezy na poziomie 60ml/h i więcej
 • wczesne rozpoznawanie i intensywne leczenie powikłań ciąży np. zespołu preeklampsja – eklampsja, przedwczesnego oddzielenia łożyska, infekcji wewnątrzmacicznych
 • staranne wykonywanie prób krzyżowych
 • unikanie podawania nefrotoksycznych antybiotyków
 
Postępowanie w przypadku ostrej niewydolności nerek obejmuje intensywne leczenie wyżej wymienionych stanów, łącznie z postępowaniem operacyjnym.
 
2.  Postępowanie rutynowe:
W każdym przypadku ostrej niewydolności nerek należy prowadzić:
 • dokładny bilans wodny i elektrolitowy – podaż płynów powinna być oceniona na podstawie:
  • ilości wydalanego moczu oraz płynów traconych w inny sposób (wymioty, biegunka)
  • z uwzględnieniem utraty przez skórę, ocenianej na ok 500ml/24h (ilość ta jest większa w przypadku gorączki)
  • ponadto chora powinna być codziennie ważona,  a jej masa powinna być stała lub zmniejszać się powoli (250g/24h przy temperaturze otoczenia 22-23 stopnie Celsjusza); hiperkaliemia powinna być leczona wlewami glukozy i insuliny.
 • dieta:
  • wysokokaloryczna
  • ubogobiałkowa
  • wysokowęglowodanowa, z ograniczoną ilością składników mineralnych
  • odżywianie perenteralne może okazać się konieczne w przypadku nudności wymiotów
 
3.  Profilaktyczne podawanie antybiotyków nie jest polecane,  W razie współistnienia ognisk infekcji należy unikać podawania antybiotyków nefrotoksycznych.
 
4.  Dializa:
Wskazaniami do dializy pozaustrojowej są:
 • poziom potasu wynoszący 7mq/l lub więcej
 • poziom sodu 130 mq/l lub poniżej
 • stężenie dwuwęglanów w surowicy wynoszące 130 mEq/l lub mniej
 • stężenie mocznika 120 mg% lub jeśli jego poziom wzrasta dobowo o przynajmniej 30mg%
 • obecność toksyn, które mogą być usunięte z organizmu na drodze dializ
 • pogarszanie się stanu ogólnego

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.