Pielęgniarska Opieka Domowa: zakres uprawnień, kontraktowanie, formy prawne i inne

Pielęgniarska Opieka Domowa jest specjalistyczną formą świadczenia zdrowotnego nad obłożnie chorym w jego środowisku domowym. Świadczenie to, wraz ze świadczeniami z zakresu POZ, W tym pielęgniarstwa środowiskowego, rehabilitacji środowiskowej i długoterminowej opieki domowej, ma stanowić całość dopełniających się usług zdrowotnych świadczonych w środowisku zamieszkania ubezpieczonego i finansowanych w ramach systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarska Opieka Domowa ma dwa zasadnicze cele :

 • Zapewnienie opieki nad obłożnie chorym pacjentem, który nie wymaga leczenia w zakładach lecznictwa stacjonarnego i z różnych przyczyn nie chciał lub nie został zakwalifikowany do pobytu w stacjonarnych zakładach opieki długoterminowej.
 • Zagwarantowanie odrębności i suwerenności podmiotów pielęgniarskich poprzez stworzenie pielęgniarkom nowych stanowisk samodzielnej pracy z możliwością zawierania odrębnych kontraktów z NFZ.
Pielęgniarska Opieka Domowa ma istotne znaczenie ze względu na proces starzenia się społeczeństwa, a co się z tym wiąże, zwiększającą się liczbę osób potrzebujących wzmożonej opieki pielęgniarskiej w domu.
Pielęgniarska Opieka Domowa zmniejsza zakres pracy pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej nad obłożnie chorym pacjentem, wszystkie zabiegi związane z pielęgnacją wykonuje pielęgniarka domowa.

Kontraktowanie świadczeń w Pielęgniarskiej Opiece Domowej

Kontraktowanie świadczeń w Pielęgniarskiej Opiece Domowej ma na celu w szczególności zapewnienie pielęgniarskiej opieki obłożnie choremu w środowisku domowym, który w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel dokonanej przez pielęgniarkę domową uzyska od 0 do 40 punktów. W skali Barthel bierze się pod uwagę czynności życia codziennego, które pacjent może wykonać sam lub z pomocą albo nie może wykonać ich wcale, jest to ocena stopnia sprawności.

Pielęgniarka domowa

Pielęgniarka domowa to pielęgniarka wykonująca świadczenia w domu nie krócej niż 1,5 godziny dziennie, średnio przez 4 dni w tygodniu.

Zakres uprawnień Pielęgniarki domowej:

 • Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy;
 • Diagnozuje, planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad obłożnie chorymi, zgodnie z wybranym modelem pielęgnowania;
 • Ustala formy, sposoby, metody realizacji kompleksowej pielęgnacji pacjentów;
 • Koordynuje i nadzoruje pracę opiekunki osoby przewlekle chorej i/lub niepełnosprawnej.

Do zadań Pielęgniarskiej Opieki Domowej należy:

 • pielęgnacja;
 • leczenie;
 • rehabilitacja;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów biologicznych, psychicznych, społecznych;
 • pomoc choremu w samodzielnym funkcjonowaniu w środowisku domowym;
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby;
 • edukacja osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz bezpośrednich opiekunów.

Formy prawne Pielęgniarskiej Opieki Domowej:

 • Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie.
 • Grupowe Praktyki Pielęgniarskie.
 • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.
 • Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Uwaga!!

Pielęgniarka domowa nie może jednocześnie pełnić funkcji pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.