Pierwiastki biogenne

Pierwiastki biogenne – pierwiastki, które stanowią główny składnik związków organicznych (czyli białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych). Pierwiastki biogenne to C, H, O, N, S, P. Właśnie sześć  tych pierwiastków uczestniczy w budowie większości związków organicznych.