Podstawowy skład chemiczny organizmów. Pojęcie makroelementów i mikroelementów.

W skład organizmów wchodzą pierwiastki, które występują w nich w postaci:

 • jonów
 • lub są składnikami związków chemicznych: organicznych i nieorganicznych

Świeża masa

Świeża masa:
 • całkowita masa organizmów lub och części
 • wyrażona w jednostkach masy, np. w gramach (g).

Sucha masa

Sucha masa:
 • masa organizmów lub ich części po wysuszeniu – odparowaniu wody
 • wyrażona w jednostkach masy, np. w gramach (g)

Pierwiastki biogenne

Pierwiastki biogenne – pierwiastki, które stanowią główny składnik związków organicznych (czyli białek, węglowodanów, tłuszczów, kwasów nukleinowych). Pierwiastki biogenne to C, H, O, N, S, P. Właśnie sześć  tych pierwiastków uczestniczy w budowie większości związków organicznych.

Podział pierwiastków:

Pierwiastki

Makroelementy

MAKROELEMENTY  – mają największy udział w budowie organizmu.
W skład makroelementów wchodzą:
 • pierwiastki chemiczne, których zawartość w suchej masie wynosi powyżej 0,01%
 • pierwiastki niezbędne do życia mające największy ilościowy udział w budowie organizmu.
Należy do nich 11 pierwiastków (w tym 6 biogennych):
 • pierwiastki biogenne będące głównymi składnikami związków organicznych: C, H, O, N, S, P
 • pozostałe pierwiastki: Na, K, Ca, Mg, Cl

Mikroelementy

MIKROELEMENTY – mają nieznaczny udział w budowie organizmu:. W skład mikroelementów wchodzą:
 • pierwiastki chemiczne, których zawartość w suchej masie komórek wynosi poniżej 0,01%
Należą do nich: Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Se, Cr, I, F

Różnica stężeń poszczególnych jonów

 • Stężenie poszczególnych jonów wewnątrz komórek znacznie różni się od stężenia w płynie komórkowym.
 • Różnica ta w rozkładzie ładunków elektrycznych dodatnich i ujemnych (jonów Na+, K+, Cl, Ca2+, Mg2+ umożliwia, m.in. skurcz mięśni.
Źródła:
1.   Holeczek J., Januszewska-Hasiec B., Kobyłecka J., Stawarz J., Stencel R.: Teraz Matura. Biologia Vademecum, Nowa Era, Warszawa 2015.
2.  Mikołajczyk M., Zygmunt J.: Vademecum Maturzysty Biologia. Najlepsze wydanie na rok 2018, Wydawnictwo Greg, Kraków 2017.
3.  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/kobieta-bada-pierwiastki-chemiczne-pod-mikroskopem_11385732.htm#page=1&query=pierwiastki&position=7

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.