Teorie procesów pielęgnowania

I Etap procesu pielęgnowania. Rozpoznawanie stanu pacjenta i środowiska
II Etap procesu pielęgnowania. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego środowiskiem
III Etap procesu pielęgnowania. Realizowanie planu opieki pielęgniarskiej
IV Etap procesu pielęgnowania. Ocena wyników opieki świadczonej na rzecz pacjenta i jego środowiska.
Funkcje zawodowe pielęgniarek
Teorie procesów pielęgnowania