Podstawy pielęgniarstwa: Pielęgniarstwo jako nauka. Czynniki rozwoju pielęgniarstwa.

Pielęgniarstwo jako nauka:

Pielęgniarstwo jako nauka –  polega na prowadzeniu badań naukowych.

Współczesne uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa:

  • czynniki demograficzne,
  • czynniki społeczno-kulturowe,
  • czynniki polityczne.

Czynniki demograficzne

Starzenie się społeczeństwa stawia wyzwanie do rozwoju pielęgniarstwa geriatrycznego i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Czynniki społeczno-kulturowe:

  • wzory zachowań i wartości,
  • styl życia jednostki,
  • zmiany w strukturze i funkcjonowaniu rodziny.

Czynniki polityczne:

Proces integracji z UE spowodował:
  • zmiany w kształceniu zawodowym,
  • przemieszczanie się kadr pielęgniarskich między państwami UE.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Teorie procesów pielęgnowania

I Etap procesu pielęgnowania. Rozpoznawanie stanu pacjenta i środowiska
II Etap procesu pielęgnowania. Planowanie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego środowiskiem
III Etap procesu pielęgnowania. Realizowanie planu opieki pielęgniarskiej
IV Etap procesu pielęgnowania. Ocena wyników opieki świadczonej na rzecz pacjenta i jego środowiska.
Funkcje zawodowe pielęgniarek
Teorie procesów pielęgnowania