Porażenie nerwu twarzowego (nerwu VII czaszkowego) – Porażenie Bella

Pojawia się nagle, bez uchwytnych przyczyn, Bywa poprzedzone ochłodzeniem twarzy – np. jazda autobusem, pociągiem przy otwartym oknie. Następuje obrzęk nerwu w następstwie zmian naczynioruchowych oraz jego ucisk i i niedokrwienie w wąskim kanale kostnym.

Objawy zniesienia lub upośledzenie wszelkich ruchów połowy twarzy:

 • kłopoty z mimiką,
 • nie zamykanie oka,
 • zmniejszone mruganie powiekami,
 • trudności z marszczeniem czoła po stronie niedowładu,
 • opadnięcie kącika ust,
 • wyciekanie śliny,
 • wygładzony fałd nosowo wargowy,
 • bóle za uchem,
 • nadmierne łzawienie oka po stronie porażonej,
 • osłabienie funkcji języka,
 • zaburzenia smaku,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • uniesienie łuku brwiowego.

Przyczyny porażenia nerwu twarzowego

Porażenie nerwu twarzowego to objaw towarzyszący wielu chorobom, nie tylko neurologicznym. Można go zaobserwować w takich dolegliwościach jak:ž
 • choroby zakaźne (półpasiec, mononukleoza, ospa wietrzna, wirus opryszczki, kiła, choroba z Lyme, świnka),
 • žgrzybice, parazytozy, infekcje bakteryjne,
 • žurazy kości czaszki, twarzy, uszu,
 • žuszkodzenie po zabiegu neurochirurgicznym,
 • žurazy na skutek zmian ciśnienia powietrza,
 • žnowotwory (białaczki, perlak, mięsak, oponiak),
 • žschorzenia kości (choroba Pageta, osteoporoza),
 • žchoroby nerwowe (stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne),
 • žcukrzyca, porfirie,
 • židiopatyczne – bez uchwytnej przyczyny (samoistne porażenie Bella).

Cele pielęgnacji porażenia nerwu twarzowego

Głównym źródłem problemów pielęgnacyjnych i interdyscyplinarnych u chorego z porażeniem Bella są deficyty ruchowe w obrębie twarzy oraz reakcja psychiczna na chorobę. Podstawowym celem opieki pielęgnacyjnej to utrzymanie fizjologicznych warunków gałki ocznej i jamy ustnej, a także zmniejszenie negatywnej reakcji stresowej pacjenta.

PIELĘGNACJA PACJENTA Z PORAŻENIEM BELLA

Możliwość wysychania gałki ocznej spowodowana niemożnością zamknięcia powieki i zmniejszonym łzawieniem

1.  Zakraplanie do oczu sztucznych łez 4 razy dziennie lub częściej.
2.  Na zlecenie lekarza stosowanie na noc opatrunku przytrzymującego powiekę (z maści ochronnej i nawilżającej).
Uwaga: istnieje ryzyko otarcia rogówki u chorych, którzy mrugają pod opatrunkiem.
1.  Systematyczna obserwacja gałki ocznej pod kątem objawów podrażnienia i stanu zapalnego.
2.  Nauczenie chorego częstego zamykania powieki za pomocą palca
3.  Poinformowanie chorego o konieczności unikania sytuacji, w których oko może być narażone na przypadkowy uraz, podrażnienie lub zanieczyszczenie; zalecenie noszenia okularów przeciwsłonecznych.

Dyskomfort z powodu trudności w przyjmowaniu posiłków spowodowanych niedowładem mięśni twarzy oraz upośledzeniem wydzielania i kontroli śliny

ž1.  Ocena stopnia trudności w jedzeniu.
2.  žDostarczanie pokarmów i miękkiej konsystencji.
3.  žPodawanie posiłków częściej, w mniejszych ilościach.
ž4.  Wyjaśnienie pacjentowi sposobu przyjmowania pokarmów: należy przyjmować małe kęsy, żuć pokarm powoli i dokładnie.
5.  žZapewnienie choremu dostatecznej ilości czasu na spożycie posiłku.
6.  žNieponaglanie, spokojne i troskliwe postępowanie wobec chorego.
7.  žZaopatrzenie chorego w ligninę/chusteczki higieniczne.
8.  žStosowanie ciepłych okładów i delikatny masaż w obrębie niedowładu w celu łagodzenia dyskomfortu i stymulacji mięśni twarzy (zapobiega również przykurczom).

Możliwość pogorszenia się stanu higienicznego jamy ustnej z powodu zalegania w niej resztek pokarmu

1.  žSprawdzanie czy resztki pokarmu nie zalegają pod językiem oraz pomiędzy policzkiem i zębami.
2.  žDokładna toaleta jamy ustnej po każdym posiłku.
3.  žSystematyczna kontrola stanu błony śluzowej jamy ustnej.

Nadwrażliwość na dźwięki spowodowana zajęciem gałęzi unerwiającej mięsień strzemiączkowy

1.  Poinformowanie innych osób przebywających  z chorym, aby zachowali ciszę.
2.  Zwracanie się do chorego miękkim i łagodnym tonem.

Dyskomfort psychiczny chorego spowodowany zmianą wyglądu i upośledzeniem ekspresji twarzy

ž1.  Poinformowanie chorego o dużym prawdopodobieństwie samoistnego cofnięcia się zmian.
2.  žUdzielanie wsparcia emocjonalnego i podtrzymywanie postawy cierpliwości u chorego.
Źródła:ž
ž1.  Schiefele Staudt Dach, Choroby wieku podeszłego-postępowanie pielęgnacyjne [w:], Pielęgniarstwo geriatryczne, pod red.: Galusa K., Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław 1998, Wydanie I, s. 26-28, 32-34, 41-43..
žž2.  Adamczyk K., Turowski K., Procedury pielęgnowania w neurologii i neurochirurgi, Wydawnictwo NeuroCentrum, Lublin 2007.
ž3.  žAdamczyk K., Pielęgniarstwo neurologiczne, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2000, Wydanie I.
žž4.  Muszalik M., Formy opieki nad osobami w starszym wieku, [w:], Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku, pod red. Kędziory- Kornatowskiej K., Muszalik M. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007, Wydanie I.
žž5.  Ślusarska B. ,Zarzycka K.,  Zahradniczek  K., Podstawy pielęgniarstwa tom I. Podręcznik dla studentów i absolwentów kierunków: Pielęgniarstwo i Położnictwo, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008., Wydanie II.

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.